5-SEKUNDOWA SZTUCZKA DOTYCZąCA PALET DREWNIANYCH

5-sekundowa sztuczka dotycząca Palet Drewnianych

5-sekundowa sztuczka dotycząca Palet Drewnianych

Blog Article

Palety te nadają się do magazynowania na regałach wjezdnych i tradycyjnych, regałach typu pushback z wózkami oraz regałach z wózkiem wahadłowym sterowanym radiowo.

Paleta przemysłowa 1200×1000 mm to ciężka paleta drewniana przeznaczona do większych transportów. Dzięki większej masie własnej sięgającej około 15 kg, palety przemysłowe mają również wyższą nośność.

NDHP Polska rozumie zróżnicowane potrzeby przemysłu, handlu oraz logistyki, oferując szeroką gamę palet drewnianych, które sprostają Sprzedaż palet wymaganiom każdej z tych branż. W naszej ofercie znajdują się palety Euro Epal, które dzięki zgodności z normami europejskimi są idealne dla firm operujących na rynku międzynarodowym. Jako certyfikowany producent palet Euro, dostarczamy wyłącznie oryginalne produkty, wyprodukowane zgodnie z europejskimi normami i spełniające wymagania organizacji Epal. Dostarczamy także palety jednorazowe, stanowiące ekonomiczne rozwiązanie dla transportu towarów, które nie wymagają wielokrotnego użytkowania.

Report this page